Sprawdź nowe rozkłady jazdy

Tramwaj na al. Solidarności

Od 1 września 2023 r., w związku z otwarciem nowej trasy tramwajowej na północ Torunia, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Nowe rozkłady jazdy są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia do czasu wprowadzenia zmian, czyli do 1 września br., nowe rozkłady jazdy autobusów i tramwajów są oznaczone literą N i numerem linii na białym polu, np. N1, N2, N3, N10, N20, N27 itd.

Link do rozkładów: https://www.torun.pl/pl/rozklad/mzk

Na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji do czasu wprowadzenia zmian nowe rozkłady znajdują się w czerwonych polach - Linie - zmiany obowiązujące od 1.09.2023 r.

Link do rozkładów: https://mzk-torun.pl/polaczenia/rozklady-jazdy

Fot. TVTorun

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 84.536.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG