Na skróty


  • Rozkład jazdy
  • Kup bilet online
  • Wyszukaj połączenie
  • Punkty sprzedaży biletów
  • Ulgii i uprawnienia

Zmiany w komunikacji miejskiej w okresie Świątecznym

Zmiany w komunikacji miejskiej w okresie Świątecznym
czwartek, 18 grudnia 2014
Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz Trzech Króli.

Zmiany w komunikacji miejskiej w okresie Świątecznym

Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku oraz Trzech Króli.
Od nocy z 19/20.12.2014r. do 5.01.2015r./6.01.2015r. na linii nocnej 02 obowiązuje rozkład jazdy
z dni wolnych.
Od nocy z 19/20.12.2014r. do 5.01.2015r./6.01.2015r. kursować będzie tramwaj linii nocnej 1N.

22-23 grudnia 2014 r. (poniedziałek-wtorek)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku do piątku
w dni feryjne.
24 grudnia 2014 r. (środa – Wigilia)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku do piątku
w dni feryjne.
Tramwaje i autobusy dzienne kursują do około godz. 19.00. Nie będą wykonane kursy oznaczone
w rozkładach jazdy literą „a”.
Po godz. 20.00 rozpoczynają kursowanie linie nocne
Autobus linii nocnej nr 01
– z Olimpijskiej:   20.40, 22.10, 23.42, 1.25, 2.50, 4.20z
– z Gniewkowskiej:   21.21, 22.51, 0.27, 2.06, 3.31
Autobusy linii nocnej nr 02
– z Nad Strugi:   21.11, 21.41, 22.41, 23.11, 0.11, 0.41, 3.33, 4.01
– z Olimpijskiej:   20.19, 21.19, 21.49, 22.49, 23.19, 0.19, 0.49, 1.59, 2.29, 3.41, 4.09, 4.44z
– z Motoareny:   20.48, 23.49,
– z Uniwersytetu:   22.03, 22.33, 23.33, 1.03, 1.31T, 1.44, 2.43, 3.13, 4.13,
Autobus linii nocnej nr 03
– z Lisiej:         20.49, 21.55, 23.49, 4.11T,
– z Koniuch:    20.28T, 20.53, 21.59, 23.06T, 23.29T, 23.53, 3.15, 4.15T, 4.34T,
– z Czerniewic:  21.24, 22.23, 0.17, 3.40,
T- kurs do Placu Teatralnego
Tramwaj linii nocnej nr 1N
– z Olimpijskiej:  19.55, 20.35, 21.15, 21.55, 22.30, 23.10, 23.45, 0.20, 0.55, 1.30, 2.25, 3.00, 3.40, 4.15z
– z Uniwersytetu: 20.35, 21.15, 21.55, 22.35, 23.10, 23.45, 0.20, 0.55, 1.50, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20
Zostaną uruchomione dodatkowe kursy:
Autobusu linii nr 21   - z ul. Uniwersyteckiej:  21.20,   - z ul. Wapiennej:  22.08,
Tramwaju linii  nr 2   - z Motoareny:  21.15,    - z Elany:  22.14.

25-26 grudnia 2014 r. (czwartek – piątek – Boże Narodzenie)
Ruch tramwajowy i autobusowy ograniczony.
- Tramwaje linii nr 1, 2, 3 i 5 oraz autobusy linii nr: C, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35 i 44 kursują według świątecznych rozkładów jazdy - nie będą wykonane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „b”.
- Autobusy linii nr 0, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 34, 36, 38 kursują według rozkładów jazdy obowiązujących
w niedziele.
- Autobusy linii nr 18, 31, 38, 40 nie kursują.
27 grudnia 2014 r. (sobota)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów obowiązujących w soboty.
28 grudnia 2014 r. ( niedziela)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.
29-30 grudnia 2014 r. (poniedziałek – wtorek)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku do piątku w dni feryjne.
31 grudnia 2014 r. (środa - Sylwester)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku do piątku w dni feryjne.
Po około godz. 20.00 częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów zostaje ograniczona.
Nie będą wykonywane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „d”.

W „Noc Sylwestrową” uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii nocnych z Placu Teatralnego,
01 w kier. Gniewkowskiej - godz. 0.38,
02 w kier. os. Nad Strugą – godz. 1.30,
03 w kier. Czerniewic 0.35 oraz 1.40, natomiast w kier. Wrzosów 1.20.
Pozostałe linie nocne kursują zgodnie z rozkładem jazdy, tj.:
odjazdy z Placu Teatralnego:

Nr   kierunek        Godziny odjazdów
1N Uniwersytet  23.28 0.03 0.38 1.13 1.48 2.43 3.18 3.58
3N Motoarena     23.58 0.35 1.08 2.18 3.53

Nr Kierunek         Godziny odjazdów
1N Olimpijska      23.28 23.58 0.33 1.08 2.03 2.33 3.13
3N Elana             23.28 0.38 1.48 3.18
 

Nr Kierunek          Godziny odjazdów
01  Gniewkowska 0.02 0.38 1.45 3.10
02  Uniwersytet     0.38 1.08 1.37 2.18  2.48
03 Czerniewice      0.00 0.35 1.40  3.22

Nr Kierunek           Godziny odjazdów
01 Olimpijska        23.13 0.49 2.28 3.53
02 Nad Strugą      00.04 0.30 1.13(R) 1.30 1.53 (R) 2.53
03 Wrzosy I         23.38 0.36 1.20 2.15 (K) 3.59
R – kurs do pętli Olimpijska
K – kurs do pętli Koniuchy

1 stycznia 2015 r. (czwartek – Nowy Rok)
Ruch tramwajowy i autobusowy ograniczony.
- Tramwaje linii nr 1, 2, 3 i 5 oraz autobusy linii nr: C, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35 i 44 kursują według świątecznych rozkładów jazdy - nie będą wykonane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „b”.
- Autobusy linii nr 0, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 34, 36, 38 kursują według rozkładów jazdy obowiązujących
w niedziele.
- Autobusy linii nr 18, 31, 38, 40 nie kursują.
2 stycznia 2015 r. (piątek – „dzień między dwoma dniami wolnymi”)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty.
Dodatkowo kursują linie nr 16 i 17.
3-4 stycznia 2015 r. (sobota – niedziela)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty i niedziele.
5 stycznia 2015 r. (poniedziałek – „dzień między dwoma dniami wolnymi”)
Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty.
Dodatkowo kursują linie nr 16 i 17.
6 stycznia 2015 r. (wtorek – Święto Trzech Króli)
- Tramwaje linii nr 1, 2, 3 i 5 oraz autobusy linii nr: C, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35 i 44 kursują według świątecznych rozkładów jazdy - nie będą wykonane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „b”.
- Autobusy linii nr 0, 11, 12, 13, 14, 18, 29, 30, 34, 36, 38 kursują według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele.
- Autobusy linii nr 31, 38, 40 nie kursują.

W związku z „paradą Trzech Króli” uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów i tramwajów;
- autobus linii nr 27 z Wrzosów o godz. 14.25,        
- autobus linii nr 30 z Os. Nad Strugą o godz. 14.15,
Tramwaje linii nr 1 i 5 kursować będą w zestawach dwuwagonowych, ponadto tramwaje linii nr 1, 2 i 3 kursować będą ze zwiększoną częstotliwością – w godz. od 14.00 do 17.30 wg niedzielnych rozkładów jazdy.

Po koncercie:
Około 15 minut po zakończeniu koncertu na Rynku Nowomiejskim, zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów przegubowych na liniach:
- nr 30 z Pl. św. Katarzyny w kierunku os. Rubinkowo i os. Nad Strugą,
- nr 10 z Pl. Teatralnego w kierunku Podgórza,
- nr 27 z Pl. Teatralnego w kierunku Wrzosów.