Drużyna MZK

Drużyna Piłki Nożnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu powstała w 1996r.
Turniej Piłki Nożnej - Warszawa - listopad 2014r.
Turniej piłki nożnej - Toruń 2014r.
Turniej piłki nożnej - Toruń 2013r.
Zdjęcie poniżej - turniej piłki nożnej w Zielonej Górze 2013r.
Zdjęcie poniżej z turnieju w Katowicach - turniej piłki nożnej 2012r.
Zdjęcie poniżej z Ostrowa Wielkopolskiego - turniej piłki nożnej 2012r.
Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG