Otwarte przejście przy Wybickiego, zamknięte przy Wodociągowej

skrzyżowanie Szosy Cjełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza

Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego,

Jednocześnie tego samego dnia planowane jest zamknięcie przejścia dla pieszych przez Szosę Chełmińską przy ul. Wodociągowej. Powodem jest kontynuacji prac związanych z budową torowiska tramwajowego.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 70.752.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG