Zagłosuj na nową trasę tramwajową

Tramwaj na torowisku

Budowa linii tramwajowej na północ Torunia zakwalifikowały się do finału prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Z tej okazji 6 kwietnia 2024 r. w miesięczniku „Wspólnota” ukazał się artykuł na temat toruńskiej inwestycji, a na stronie internetowej konkursu można zagłosować na naszą nową trasę tramwajową.

Celem organizowanego po raz dwudziesty ósmy konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych – modernizacji oraz nowych obiektów - wyróżniających się szczególnymi walorami. Organizatorzy chcą propagować i wspierać działania dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promować modernizacje, przebudowy, rewitalizacje terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

Do konkursu można było zgłaszać obiekty i budynki, których modernizacje i budowy zakończą się do końca I kwartału 2024 r. Organizatorzy przewidzieli dwie podstawowe kategorie obiektów: Nowy Obiekt i Modernizowany Obiekt. W każdej z tych kategorii można było zgłaszać obiekty drogowe, elewacje i termorenowacje, hotelarsko-turystyczne, kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, mieszkalne, mostowe, ochrony środowiska, obszary i zespoły urbanistyczne, przemysłowe i inżynieryjne, sakralne, szkolnictwa, tereny zieleni, użyteczności publicznej, wnętrza, zabytkowe, nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

Zakwalifikowane obiekty pokazywane są na interaktywnej mapie Polski na stronie www.modernizacjaroku.org.pl. Prezentację budowy linii tramwajowej można obejrzeć tutaj: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4119/budowa-nowej-linii-tramwajowej-w-toruniu. Pod powyższym linkiem można także zagłosować w głosowaniu internetowym na największą toruńską inwestycję ostatnich lat w zakresie komunikacji miejskiej, do czego gorąco zachęcamy.

Głosować można codziennie, z 24-godzinnym odstępem.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o. o. przy współudziale Związku Powiatów Polskich i Polskiej Izby Budownictwa

W finałowym etapie jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do niego obiekty, przyszeregowuje je do danych kategorii i po ich wizytacji wskazuje nagrody i wyróżnienia oraz uzasadnia je pisemnie. Decyzje jury zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Konkurs kończy się Galą Finałową na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie wręczane są statuetki i dyplomy. Na finał przygotowywana jest również wystawa ukazująca wszystkie nagrodzone inwestycje.

O naszej linii tramwajowej we "Wspólnocie": Artykuł-Wywiad w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" wydanie 6 kwietnia nr 7/1043 - Aktualności - Modernizacja Roku

O budowie linii tramwajowej:

Budowę linii realizowano w latach 2021-23 w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. To jedna z największych inwestycji w mieście  w ciągu ostatnich lat. Dzięki niej powstało wygodne połączenie północnej części Torunia (Wrzosy, Koniuchy, tzw. Jar) ze wschodnimi i zachodnimi rejonami miasta.

Prace trwały 697 dni i obejmowały także przebudowę układu drogowego oraz powstanie fragmentu tzw. Trasy Staromostowej, która ma przejąć ruch w kierunku północnym.

Dzięki inwestycji przybyło w Toruniu ok. 12,9 tys. m toru pojedynczego torowiska, w tym 5,2 tys. mtp torowisk porośniętych roślinnością. Na trasie powstało 27 platform przystankowych, w tym 14 zielonych.  Wzdłuż linii nie brak również nowych drzew, krzewów, traw i innych bylin.  Na ul. Watzenrodego pozostawiono korytarz dla nietoperzy, a w zamian utworzono w tym rejonie łąki kwietne.

Nowa linia tramwajowa jest jednocześnie objazdową galerią sztuki. 10 wiat na trasie to Przystanki Dobrej Energii, zaaranżowane przez toruńskich artystów, by wprawiać pasażerów w dobry nastrój. Na trasie znajduje się też przejazd kolejowo-drogowo-tramwajowy, a zastosowane rozwiązanie jest jedynym takim w Polsce.

Łączny koszt inwestycji to ponad 211 mln zł. Ponad 72% wydatków kwalifikowalnych pozyskano z Unii Europejskiej. Beneficjentem była Gmina Miasta Toruń, a inwestycję zrealizował Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Głównym wykonawcą było konsorcjum firm Balzola Polska oraz Intop Warszawa.