MOFT doceniony

Tramwaj na torowisku

Gratulacje dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia za wybitną efektywność w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 przekazał prezes zarządu Unii Metropolii Polskich, Tadeusz Truskolaski.

List ze słowami uznania dla przeprowadzanych działań w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia został przesłany na ręce prezydenta Michała Zaleskiego, będącego prezesem zarządu MOFT. Państwa osiągnięcia w zakresie planowania, zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych są godne najwyższego uznania. Dzięki wyjątkowej determinacji, skrupulatności oraz profesjonalizmowi, udało się Państwu skutecznie wykorzystać dostępne środki i zasoby, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – to słowa prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich Tadeusza Truskolaskiego.

Szczególną uwagę zwrócono na realizację projektu pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II” o całkowitej wartości 70 902 691,40 zł. Celem tego projektu było zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Toruniu i Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury tramwajowej oraz drogowej, w tym budowę nowego węzła przesiadkowego.

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia ze środków ZIT, w perspektywie finansowej UE 2014-2020, zrealizował łącznie 398 projektów przy alokacji w wartości blisko 165 mln euro.

Żródło: UMT