Komunikacja Miejska w Piernikalia

Tramwaj na al. Solidarności

W związku z „Piernikaliami 2024” w nocy  z 10 na 11  maja i z 11 na 12 maja 2024 r. uruchomiona zostanie linia nocna tramwajowa 8N na trasie Uniwersytet – aleja Solidarności.

W czasie trwania Piernikaliów organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika studenci uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. Uprawnienie przysługuje od piątku od godz. 8:00 do niedzieli do godz. 6:00 na podstawie legitymacji studenckiej.

Rozkłady jazdy z przystanków początkowych: