O toruńskiej komunikacji miejskiej dawniej i dziś

Obrady IGKM

W Toruniu trwa posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Specjaliści od transportu publicznego z całej Polski obradują w dniach 16 - 17 maja 2024 r. 

Otwarcie obrad odbyło się 16 maja w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.

- Nowoczesna i ekologiczna komunikacja miejska jest jednym z priorytetów rozwoju współczesnych miast. Jej waga i znaczenie rośnie i będzie rosła. Trzeba zmieniać strukturę komunikacyjną miasta, zachęcać mieszkańców, aby korzystali z miejskiej komunikacji. Jedyną do tego drogą jest jej efektywność, komfort, przyjazność oraz ekologia i do tego celu cały czas dążymy. Bardzo się cieszymy, że kolejna europejska perspektywa finansowa, w której teraz jesteśmy, daje nam szanse do skorzystania ze środków regionalnych, ale także z przeznaczonej dla danego miasta koperty krajowej funduszy europejskich. Ponadto już za pięć lat będziemy rozmawiali o kolejnej perspektywie finansowej i teraz jest właściwy moment do dyskusji, jak dalej modernizować naszą komunikację publiczną, by była jak najbardziej przyjazna i zachęcająca dla pasażerów – mówi zastępca prezydenta Torunia Rafał Pietrucień. - Musimy się zastanowić, także w kontekście środków, bo to się przekłada na kilometry i koszty, jak usprawnić, uatrakcyjnić miejski transport zbiorowy. Jak sprawić, żeby autobusy i tramwaje częściej kursowały, bo taka jest potrzeba mieszkańców i w taki sposób zyskamy pasażerów. Pracujemy nad tym i taki model częstszych przewozów jest naszym celem.

- Dziś spotykamy się z dwóch powodów. Pierwszy to otwarcie wystawy poświęconej historii komunikacji miejskiej w Toruniu. Serdecznie zapraszam do jej obejrzenia w Muzeum Historii Torunia. Będzie można na niej znaleźć mnóstwo fotografii i eksponaty, które zapewne w niejednym oku wycisną łezkę wzruszenia. Drugi powód, niemniej ważny, to otwarcie posiedzenia komisji Taboru Tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej dodaje prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. - IGKM to organizacja skupiająca przedsiębiorstwa zajmujące się komunikacją miejską, przewoźników, producentów taboru i urządzeń, osprzętu, oprogramowania. W ramach Izby działa kilka komisji branżowych. Ta, którą właśnie gościmy w Toruniu, zajmuje się taborem tramwajowym. Nie bez powodu spotykamy się właśnie w naszym mieście, gdyż mamy się czym pochwalić. Budujemy nowe trasy tramwajowe, węzły przesiadkowe, zielone przystanki, modernizujemy torowiska, sukcesywnie wymieniamy tabor. Budowa nowej trasy tramwajowej na północ Torunia o ok. jedną czwartą wydłużyła długość linii tramwajowych w mieście i cieszy się dużym zainteresowaniem. Przed nami dalsze wyzwania: zakupy nowych, ekologicznych autobusów i tramwajów, modernizacje kolejnych odcinków torowisk i budowa nowej zajezdni tramwajowej. To wszystko miasto chce zrealizować przy wsparciu unijnym i do tego dążymy.

Z ratusza uczestnicy udali się do Muzeum Historii Torunia na wernisaż wystawy „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”. Okazja do jej obejrzenia była niebagatelna, gdyż dokładnie 133 lata temu, czyli 16 maja 1891 roku, na ulice Torunia wyjechał pierwszy konny tramwaj, a więc dziś świętujemy rocznicę funkcjonowania komunikacji miejskiej w grodzie Kopernika. Ponadto w tym roku mija sto lat od uruchomienia w Toruniu miejskiej komunikacji autobusowej.

Po wernisażu członkowie IGKM udali się na obrady. Podczas dwudniowego posiedzenia specjaliści z całej Polski rozmawiają m.in. możliwościach pozyskania dofinansowania na zakup tramwajów w nowej perspektywie finansowej UE 2021-27, o wybranych projektach taborowych z ostatnich lat, o rozwiązaniach technicznych mających wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji tramwajów, o nowoczesnych technologiach oraz o rozwoju komunikacji tramwajowej w Toruniu.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej istnieje od marca 1991 r., kontynuując tradycję współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, realizowaną wcześniej w ramach innych organizacji. Zrzesza przede wszystkim organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej. Należą do niej także producenci taboru, placówki naukowo-badawcze oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie w Izbie zrzeszonych jest ponad 220 podmiotów.

IGKM jest członkiem międzynarodowej organizacji transportu miejskiego UITP z siedzibą w Brukseli, współpracuje podobnymi narodowymi organizacjami we Francji, Niemczech itp.

Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, a toruńskie MZK jest współorganizatorem.  

Sponsorzy Komisji:

ASCO RAIL Sp. z o.o.

MMR Group Sp. z o.o.

Network Experts sp. z o.o. sp. k.

Bank Pekao S.A.

PESA Bydgoszcz SA

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bosch Engineering GmbH

PIXEL Sp. z o.o.

Enika Sp. z o.o.

FIRE-MAX Sp. z o.o.

O wystawie „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”

Wystawę można zwiedzać od 17 maja do 17 listopada 2024 r.  w Muzeum Historii Torunia przy ul. Łaziennej 16. Jak zaznaczają jej kuratorzy dr Iwona Markowska i Michał Gordon, wystawa prezentuje historię toruńskiej komunikacji miejskiej od momentu przejazdu pierwszego konnego tramwaju w 1891 roku aż do czasów współczesnych. Poruszone zostały na niej przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej oraz funkcjonowaniem transportu w zmieniających się w czasie realiach społeczno-politycznych. W tej historii pojazdów i ludzi nie pominięto także momentów szczególnie trudnych – czasu okupacji niemieckiej oraz procesu odbudowy infrastruktury komunikacyjnej po II wojnie światowej. To także opowieść o ludziach i miejscach, na które silnie oddziaływały zmiany związane z rozwojem komunikacji. Obok unikatowych fotografii, zdjęć i planów linii tramwajowych oraz autobusowych, zobaczyć będzie można wiele interesujących przedmiotów, m.in. bilety, kasowniki, mundury, fragmenty szyn, a także liczne przedmioty użytkowe przydatne w pracy konduktorów, motorniczych, kierowców oraz w zakładowych warsztatach, które utrzymywały całą infrastrukturę w należytym stanie technicznym. Ekspozycja stanowić może także sentymentalną podróż po ulicach dawnego miasta. Użyty materiał ikonograficzny pokazuje nie tylko zmiany w funkcjonowaniu transportu miejskiego, ale także ewolucję warunków życia jego mieszkańców, których losy uzależnione były od przemian społeczno-politycznych minionych epok. 

Eksponaty na wystawę zostały użyczone przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. 

Przypominamy, że w czwartki na wystawy stałe i czasowe wstęp jest wolny.