Budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia

Tytuł zadania: 

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II

Zadanie 1. w ramach projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny: 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Pozostałe zadania:

Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Dane finansowe:

155,2 mln zł netto/190,9 mln zł brutto - za realizację odcinka od pl. NOT do ul. Strobanda

18,9 mln zł netto/23,3 mln zł brutto - za realizację odcinka od  ul. Strobanda do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza

Żródło finansowania: 

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Budżet Gminy Miasta Toruń

Data podpisania umów:

30 sierpnia 2021 r. oraz 14 października 2022 r.

Termin realizacji całej linii tramwajowej:

28 lipca 2023 r.

Opis:

Zadanie dotyczyło budowy nowego połączenia komunikacyjnego łączącego nowe osiedle powstające w północnej części miasta z centrum. Nowa linia tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą przebiega od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności oraz Czerwona Droga, dalej wzdłuż ulicy Szosa Chełmińska aż do ulicy Długiej, gdzie tramwaj skręci w kierunku wschodnim. W następnej kolejności na wysokości przebudowanego w ramach inwestycji Ronda Czadcy torowisko skręca w ul. Legionów i aż do ul. Polnej jest zlokalizowane po wschodniej stronie jezdni. Po czym nadal przebiegając poboczem skręca w ul. Polną, następnie w ul. Ugory, a potem w ul. Watzenrodego, po południowej stronie istniejącej jezdni, aż do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza.