Do Torunia zjadą specjaliści od komunikacji miejskiej

Tramwaj na zielonym torowisku

W dniach 16 – 17 maja 2024 r. w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. W obradach wezmą udział specjaliści z całej Polski.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej istnieje od marca 1991 r., kontynuując tradycję współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, realizowaną wcześniej w ramach innych organizacji. Zrzesza przede wszystkim organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej. Należą do niej także producenci taboru, placówki naukowo-badawcze oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie w Izbie zrzeszonych jest ponad 220 podmiotów.

IGKM jest członkiem międzynarodowej organizacji transportu miejskiego UITP z siedzibą w Brukseli, współpracuje podobnymi narodowymi organizacjami we Francji, Niemczech itp.

Uroczyste otwarcie posiedzenia IGKM nastąpi 16 maja br. o godz. 10.00 w Ratuszu Staromiejskim, po czym uczestnicy przejdą do Muzeum Historii Torunia na wernisaż wystawy „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”.

Wystawę będzie można zwiedzać od 17 maja do 17 listopada 2024 r.  w Muzeum Historii Torunia przy ul. Łaziennej 16. Jak zaznaczają jej kuratorzy dr Iwona Markowska i Michał Gordon, wystawa prezentuje historię toruńskiej komunikacji miejskiej od momentu przejazdu pierwszego konnego tramwaju w 1891 roku aż do czasów współczesnych. Poruszone zostały na niej przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej oraz funkcjonowaniem transportu w zmieniających się w czasie realiach społeczno-politycznych. W tej historii pojazdów i ludzi nie pominięto także momentów szczególnie trudnych – czasu okupacji niemieckiej oraz procesu odbudowy infrastruktury komunikacyjnej po II wojnie światowej.

Więcej o wystawie: https://mzk-torun.pl/aktualnosci/6186-zapraszamy-na-wystawe-autobusem-i-tramwajem-po-dawnym-toruniu

Po wernisażu uczestnicy IGKM udadzą się na obrady do hotelu Filmar.

W programie m.in.:

  • Programy finansowania zakupu tramwajów w nowej perspektywie finansowej UE 2021-27;
  • Podsumowanie wybranych projektów taborowych z ostatnich siedmiu lat – analizy, wymiana doświadczeń operatorów i producentów;
  • Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. warunków technicznych tramwajów – kierunki możliwych zmian;
  • Przegląd technicznych rozwiązań mających wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji tramwajów, w tym głównie mniejsze zużycie i niższe koszty energii elektrycznej – (rozwiązania stosowane przez producentów oraz operatorów);
  • Rozwój komunikacji tramwajowej w Toruniu;
  • Nowoczesne technologie w komunikacji tramwajowej – (tramwaj i jego wyposażenie oraz niezbędny osprzęt);
  • Modernizacja taboru – nowoczesne technologie w legendarnych tramwajach.

Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, a toruńskie MZK jest współorganizatorem.  

Sponsorzy Komisji:

ASCO RAIL Sp. z o.o.

MMR Group Sp. z o.o.

Network Experts sp. z o.o. sp. k.

Bank Pekao S.A.

PESA Bydgoszcz SA

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bosch Engineering GmbH

PIXEL Sp. z o.o.

Enika Sp. z o.o.

FIRE-MAX Sp. z o.o.

Fot. Mateusz Komorowski